Om cookies

Allmänt om cookies

Vi använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet, så som en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies. Aderans använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Sessionscookies lagrar information temporärt och raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned.

Under fliken visa detaljer i pop-up bannern finns en sammanställning över våra cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid. Du kan själv hantera cookies i inställningarna till din webbläsare så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics anonymiserar den information som samlas in genom att ta bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan lagring sker. Det innebär att endast anonymiserad data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Statistiken hjälper oss att utvärdera och förbättra vår webbplats. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

Överföringar av uppgifter till tredjeländer

Aderans kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU/EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Aderans att tillse att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att europeiska standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här;https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/.

Kategorier av mottagare

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Aderans räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies. Vid placering av tredjepartscookies kan uppgifter komma att behandlas av Aderans samarbetspartners som kan behandla uppgifterna för egna ändamål. Eventuella tredje parter framgår av pop-up bannern och för att veta mer om respektive tredje parts behandling kan du ta del av deras integritetspolicy.

Kom ihåg att du själv kan styra och tillåta eller stänga av användning av kakor genom verktygsfältet i pop-up bannern eller via din webbläsare.